Ние учим

Тук ще намерите много полезни уроци!

КАКВО Е ЛАПБУК? 
HTTP://ZOOLOGYBG.BLOGSPOT.BG/2014/05/BLOG-POST.HTML

 

 

 

 

 

Lapbook - или папка с материали по дадена тема. Използването на Lapbook в обучението според мен е много полезно и забавно за учениците. Събирането и изработването на папката гарантира активното участие на ученика в процеса на усвояването на знанията. Създаването на Lapbook може да бъде изцяло направено от ученика или пък да бъде подготвено от учителя. 

По всички учебни предмети има  възможност да се разработват теми чрез Lapbook.