...Ако родителите желаят, децата повече да знаят...

 

В тази рубрика ще качвам примерни варианти на тестове и допълнителни задачи за упражнение през почивните дни.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Колко сродни думи има в стихотворението? Подчертай корена им.

Диктовка:

Пети път изпитват Владо.                              Ученик, учебник, учи -

- Сродни думи ни изброй!                              сродни думи са това.

- Мама, татко, баба, дядо...                            Ала късно го научи

занарежда бързо той.                                    Владко - умната глава.

- Владимире, спри се, чуй ни! -   

даваме му таен знак. -

Зарад чичовци и вуйни

ще получиш двойка пак.

 

2. Допиши правилото.

Сродните думи имат ........................ корен и са ................................. по значение.

 

3. Подчертай корена на думите в двете редици. Каква е разликата в значението?

син, осиновен, синче, синовен

син, синьо, синее, синчец

 

4. Образувай сродни думи от дадените.

съществително име                             прилагателно име                                глагол

/Що е то?/                                          /Какъв?/                                               /Какво прави?/

дим                                                     задимен                                              димя                 

сол                                                                                                                                        

                                                           жълт                                                                           

                                                                                                                     обичам              

                                                                                                                     спортувам          

ЗАПОМНИ! В една група сродни думи може да има глаголи, съществителни и прилагателни имена

(светя, светлина, светъл; чистя, чистота, чист; знам, знание, незнаен).

 

5. Образувай сродни думи на дадените.

страх                                                                                           

зима                                                                                            

радост                                                                                         

сън                                                                                              

плач                                                                                            

рев                                                                                              

 

6. Във всяка колона зачертай думата, която не е сродна на другите.

коса                              водна                            питам                              четка

косач                            водач                            питка                               чета

Космос                          вода                              изпитвам                         четене

 

 МАТЕМАТИКА

1. В училищен турнир по шах участват 131 ученици от четвърти клас, с 53 по-малко  от втори клас, а участниците от трети клас са колкото от втори и четвърти заедно. Колко шахматисти участват в училищния турнир?

Направи съкратен запис и реши задачата.

 

2. Една от страните на правоъгълник е 3 см, а другата е 2 пъти по голяма. Обиколката на равностранен триъгълник е с 12 см по-малка от обиколката на правоъгълника. Намери страната на триъгълника.

 

3. Намисли си едно число до 10. Към него прибави следващото го число. Прибави още 7. Раздели на 2. Извади намисленото число и ако си пресмятал вярно, трябва да получиш 4.         

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ДИКТОВКА

Дребосъчета

    В един приказен свят живееха дребосъчетата. Всяко от тях беше на ръст колкото малка краставичка. Техният град беше много красив. Той беше построен край един ручей. Дребосъчетата го наричаха Краставична река. Отвъд нея имаше гора. Дребосъчетата си правеха лодчици от брезова кора. Преминаваха реката и ходеха в гората за ягодки, гъбки и лешници. За да стигнат лешниците, трябваше да се катерят по високия храст, да мъкнат със себе си трион.

МАТЕМАТИКА

Български език

 
МАТЕМАТИКА
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 
 
 
МАТЕМАТИКА
 
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
 
 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
 
Зад. 1. Редактирай текста и го препиши.
 
 
Зад. 2. Редактирай текста. Поправи петте правописни грешки, ненужните повторения и неточности. Препиши редактирания текст.
 
                Есен
Вятърът разльоля цялата гура.
Дойде есен. Разфърчаха се последните златни листа. 
Листата падаха върху пожалтялята трева. По небето се понесоха закаснели
жерави. С тъжен вик те се прощаваха с родните места.
 
Зад. 3. Състави от думите изречения. Колко варианта са възможни? Запиши ги.
 
тих, откъм, полъхва, морето, ветрец
 
МАТЕМАТИКА
 
Зад. 1. 
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
Зад. 1. 
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
Зад. 1. 
 
 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Зад. 1. Образувай думи от буквите.

б ъ л к а я 

й о т

т я в ъ р

б р ъ г

Зад 2. Подреди думите така, че да се получат изречения.

аленееше, на, клон, един, ябълка

падна, върху, ябълката, гръб, Ежковия

мина, дървото, под, Ежко

този, вятър, в, момент, духна

той, от, подскочи, радост

Зад. 3. Подреди изреченията от упр. 2 в текст. Постави заглавие.

 

МАТЕМАТИКА

Зад. 1. В училищно спортно състезание у частват 8 второкласници, 6 пъти повече от второкласниците - третокласници и четвъртокласници - с 18 по-малко от третокласниците. Колко ученици общо участват в състезанието?

Зад. 2. Обиколката на правоъгълник е 30 дм. Дължината му е 9 дм. Колко дециметра е широчината му?

Зад. 3. В три хралупи живеят 8 катерички. В първата хралупа има толкова катерички, колкото във втората, а в третата хралупа - толкова, колкото в първите две общо. По колко катерички има във всяка хралупа?